REJESTRY NOTARIALNE

Firma RejNET jest projektantem, wykonawcą i administratorem ogólnopolskiego systemu informatycznego o nazwie REJESTRY NOTARIALNE, składające się obecnie z Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia oraz Notarialnego Rejestru Testamentów.


Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD) jest fundamentem notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jest on elektroniczną formą rejestru, o którym mowa w Ustawie Prawo o notariacie (z dnia 14 lutego 1991r. wraz z późniejszymi zmianami) w rozdziale 3a. Utworzony został na podstawie art. 95i Ustawy i zawiera informacje o miejscu przechowywania sporządzonych notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia.

RAPD działa z powodzeniem od 2009 roku, zastępując w dużej części instytucję sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Notariusze mają prawo do dokonywania wpisów w Rejestrze, natomiast zawartość Rejestru jest jawna i publicznie dostępna dla wszystkich obywateli.

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) jest Rejestrem, którego celem jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie dla testatora nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej strony - ułatwienie ujawnienia tegoż testamentu po śmierci testatora. Podstawą funkcjonowania Rejestru jest Konwencja z Bazylei z 1972 roku mówiąca o stworzeniu systemu rejestracji testamentów oraz regulacje Krajowej Rady Notarialnej.

Rejestr zawiera informacje ułatwiające odnalezienie testamentu, jednak nie zawiera samej treści testamentu, a także nie podlega, w odniesieniu do testatora, żadnym warunkom związanym z narodowością i miejscem zamieszkania.

Informacje o zarejestrowanych w NORT testamentach lub o braku takich testamentów może otrzymać sam testator, a także każda osoba, która przedstawi odpis aktu zgonu lub jakikolwiek inny dokument poświadczający zgon testatora, wyłącznie za pośrednictwem notariusza. Jest on odpowiedzialny zarówno za wpisy w Rejestrze, jak i za generowanie zapytań do Rejestru oraz przekazywanie stronom odpowiedzi. Taki model zapewnia, że wpis w Rejestrze zgodnie z postanowieniami Konwencji z Bazylei pozostanie niejawny za życia testatora.

REJESTRY NOTARIALNE są przykładem nowoczesnego instrumentu, wspomagającego utrzymanie ładu prawnego państwa oraz pozytywnej współpracy państwa i notariuszy, mających status urzędników państwowych. Wdrożenie rejestrów w życie przyniosło same pozytywne efekty dla wszystkich uczestników postępowania, tj. dla:

  • testatora i spadkobierców (bo procedura jest szybka, bezpieczna i komfortowa),
  • państwa (bo odciążone sądy, mogą poświęcić swój czas i zasoby na rozpatrywanie innych spraw),
  • notariuszy (którzy rozszerzają zakres swoich kompetencji).

Wymagania sprzętowe i programowe:

  • zestaw komputerowy spełniający wymogi pakietu Ms Office. Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 800x600/96 dpi (dla czcionki większej niż 96 dpi – 1024x768), preferowana rozdzielczość – 1024x768/96 dpi lub większa
  • czytnik kart kryptograficznych wraz z oprogramowaniem
  • kwalifikowany, ważny podpis elektroniczny notariusza
  • przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub wyższa. W systemie mogą być zainstalowane inne przeglądarki, jednak ze względu na wykorzystanie podpisu elektronicznego system będzie działał tylko w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer
  • drukarka
  • stałe łącze internetowe o przepustowości minimum 256/128 kb/s

Infolinia: 32/ 328-82-17 | Copyright (c) RejNET. All rights reserved.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.